Giới thiệu nhà trường

         Trường tiểu học thị trấn Chợ Rã II được tách ra từ trường Phổ thông cơ sở Thượng Giáo vào năm 1999.  Trường thuộc tiểu khu 11 thị trấn Chợ Rã là địa bàn khá thuận lợi gần trung tâm huyện, gan đường quốc lộ 279 đi qua.  Trường có đội ngũ giáo viên đủ ve  số lượng , giáo viên có trình độ dat  chuan va ty le trên chuẩn , có nhiều giáo viên  kinh nghiệm về chuyên môn. Trải qua  gan 20 năm xây dựng và trưởng thành trường Tiểu học thị trấn Chợ Rã II luôn hoàn thành xuất sắc moi nhiệm vụ được giao. Nhiều cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt danh hieu  chiến sĩ thi đua cơ sở, trường luôn đạt tập thể lao động xuất sắc và được tặng nhiều bằng khen.trường tiểu học thị trấn Chợ Rã II là trường đầu tiên của thị trấn được công nhận là trường đạt chuẩn Quốc gia ở mức độ I vào ngày 31 tháng 12 năm 2013.

Anh nen