Liên hệ

Trường tiểu học thi tran Chợ Rã II

Địa chỉ: Tiểu khu 11, thị trấn Ch Rã, huyện Ba Bể ,Tỉnh Bắc Kạn
Người phát ngôn: Bà  Đỗ Thị Thái – Chức vụ: Phó Hiệu Trưởng phụ trách
Điện thoại: DĐ: 01234205486 – Email:c1thitran2.pgdbabe@backan.edu.vn